Zeven gewoonten

De theorie achter de zeven eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar ‘zelf-leiderschap’. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, veel speelser natuurlijk, op het niveau van kinderen. En zo ontstond The Leader in Me. Uitgangspunt is dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Die gewoonten zijn de zeven eigenschappen van Stephen Covey:

1. Ik ben proactief: ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes.
2. Ik begin met het eind in gedachten: ik heb een doel voor ogen.
3. Ik doe belangrijke dingen eerst: eerst werken, dan spelen.
4. Ik denk win-win: niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: ik luister niet alleen met mijn oren, maar ook en vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te begrijpen.
6. Creëer synergie: samen kunnen we meer dan alleen.
7. Houd de zaag scherp: ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel.

Met deze zeven gewoonten leren we de kinderen op De Brink:
• zelf verantwoorde beslissingen te nemen
• tijd zinvol te besteden
• bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
• de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken

Terug naar onderwijs