Visie

Wij staan voor een heerlijke schooltijd met persoonlijke aandacht. Respect, aandacht, verantwoordelijkheid en veiligheid staan bij ons centraal.

Of we nu kijken naar het verleden of de toekomst, voor ons staat als een paal boven water: wij gaan voor een heerlijke schooltijd met persoonlijke aandacht. Van iedere school mag je verwachten dat goed onderwijs wordt gegeven. Van ons dus ook. Maar van ons krijg je meer. Namelijk: vanuit tijdloze normen en waarden zoals veiligheid, betrokkenheid en respect, zetten wij ons maximaal in voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Met onze positieve insteek kijken wij altijd naar wat je kind wél kan en is er volop ruimte voor talent. Op welk gebied dan ook.

Identiteit

Wij zijn een christelijke school met een open karakter. Op een veilige en prettige manier leren wij de kinderen hoe het is om God te kennen.

Tegelijkertijd beperkt ons onderwijs zich niet tot exclusief christelijk denken. Vanuit respect en oprechte interesse delen we kennis en ideeën over andere geloven en culturen. Wij hebben respect voor elkaar, onze omgeving en bovenal onszelf. Belangrijk daarbij is gedeelde verantwoordelijkheid. Samen met ouders, verzorgers en professionals vormen we een netwerk. We geven elkaar het vertrouwen en in een open en eerlijke sfeer zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen een heerlijke schooltijd hebben. Zodat ze klaar zijn voor de wereld van morgen. Met elkaar kunnen we elke dag de wereld een klein beetje mooier maken.

Het gebouw

Wij zijn een Brede School in een prachtig gebouw. En helemaal klaar voor de toekomst.

Samen met twee andere scholen vormen we een Brede School. In het pand is ook opvang georganiseerd (naschoolse en peuterspeelzaal). We zijn met elkaar verbonden door open en kleurrijke gangen. Iedere school heeft een eigen kleur. De Brink is herkenbaar aan de frisse blauwe kleur. Onze school is ruim opgezet en biedt plek aan acht groepen. Ook hebben we een ruim en licht leerplein, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.

We werken veel met ICT-middelen, zoals Chromebooks en een 3D-printer. We zijn dan helemaal klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin wij ons onderwijs meer dan ooit gaan toespitsen op de talenten van alle kinderen. We ontwikkelen ons continu en met ons onderwijs zorgen we ervoor dat de leerlingen klaar zijn voor hún toekomst.

Duurzaamheid

Gezond van buiten, gezond van binnen. Daar geloven wij in. In de volle omvang van die woorden.

Gezond van binnen betekent dat we aandacht hebben voor ons lichaam, lijf en geest. Met gezond eten, voldoende bewegen en uitdagingen op cultureel gebied. Iedere woensdag is bij De Brink gruitdag: kinderen krijgen dan een lekkere gezonde snack mee naar school. Voldoende bewegen doen we met gym. Maar ook met sportieve activiteiten, zoals de avondvierdaagse en het sporttoernooi. Op cultureel gebied werken we veel samen met Kunst Centraal en Scholen in de Kunst.

Gezond van buiten betekent lief zijn voor de wereld om ons heen. Dan is de wereld namelijk ook lief voor ons. Tijdens de lessen, maar ook in de praktijk, besteden we de nodige aandacht aan het milieu. Iedere leerling krijgt bij aanmelding een Dopper. We scheiden ons afval en bij de voordeur staat een batterijenbox. Ons gebouw wordt verwarmd en gekoeld met grondwater. Op het dak van ons gebouw staan zonnepanelen. En we zorgen ervoor dat digiborden en lampen uit zijn, op het moment dat we niet in het lokaal zijn. Op het scherm bij ingang is te zien hoe en hoeveel energie we besparen.

Talentontwikkeling

Het is onze stellige overtuiging dat ieder kind een talent heeft. In ons onderwijs hebben wij aandacht voor alle vormen van talent en stimuleren wij kinderen dit talent te benutten.

Talentontwikkeling krijgt op De Brink een steeds belangrijkere rol. En niet voor niks. De arbeidsmarkt verandert namelijk in rap tempo. Vroeger leerde je op school een vak, waarmee je met beetje geluk je hele werkzame leven kon blijven werken. Dat is tegenwoordig anders.

In onze talentenateliers ontdekt je kind zijn of haar talent. De ateliers hebben activiteiten die anders zijn dan het reguliere lesprogramma. Verder staan de talenten van de toekomst -ook wel 21st Century Skills- centraal in ons onderwijs. Daarmee ontwikkelt je kind vaardigheden zoals: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, mediawijsheid en zelfregulering. Niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen je kind de weg te vinden in een complexe wereld.

Kanjertraining

Onze school is een veilige en leuke plek voor je kind. Dat vinden we belangrijk. Met de Kanjertraining werken we structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe gaan we met elkaar om? Hoe geef en ontvang je een compliment? Hoe gaan we als klas om met pesten? Hoe heb ik aandacht voor de ander? Met de Kanjertraining helpen we de leerlingen bij het ontwikkelen tot ‘mens-zijn’. De Kanjertraining komt het hele jaar door terug in alle groepen. Doel van de Kanjertraining is dat je kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Het is een methode die zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten, maar ook ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Dat vormt je. Het complete team van De Brink is gecertificeerd Kanjertrainer.

Aanmelden

Voordat een kind bij ons wordt aangemeld, is het goed langs te komen voor een oriënterend gesprek. Wij vertellen dan van alles over onze school, hoe wij werken en waar wij voor staan. Ook krijg je een rondleiding en op die manier een beetje beeld bij onze school. De afspraken voor de oriënterende gesprekken plannen wij meestal op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Op maandag is de directeur (Brian Veenhof) namelijk niet aanwezig. Om een afspraak te maken, kun je bellen of mailen:

info@cbsdebrink.nl
033-4941360

Na afloop van het oriënterend gesprek ontvang je een aanmeldingsformulier. Dat kun je thuis invullen en opsturen naar ons of even afgeven op school. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Dan is de aanmelding definitief. Op de eerste (school)dag, na de vierde verjaardag van je kind, wordt je kind op onze school officieel ingeschreven.

De meeste ouders melden hun kind aan tussen het tweede en derde jaar.

Wij stellen het op prijs om ruim voor de vierde verjaardag de aanmelding binnen te hebben.

Fusietraject 2023-2025

Graag stellen wij u op de hoogte van het intentiebesluit om tot een fusie van De Brink en De Rossenberg te komen per 1 augustus 2024.
Om u als (toekomstige) ouders van de ontwikkelingen op de hoogte te houden, zullen we u met regelmaat een update geven en u meenemen in onze visie en in het proces. Wij starten in voorjaar 2023 met de onderzoeksfase van onze nieuw te vormen school.

Een proces waarin we samen met directie, teams, kinderen en ouders onderzoeken:

  • Hoe we met de onderwijskundige kracht van beide scholen één nieuw samenhangend onderwijsconcept kunnen maken;
  • Hoe we tot één organisatie komen waarin we de kwaliteit en ontwikkeling van onderwijs duurzaam kunnen waarborgen.

We hopen ook in de nabije toekomst een beroep op u te mogen doen.

Ondertussen blijft het onderwijs aan uw kind(eren), net als nu, prioriteit één en staat steeds voorop!

Samen met onderzoeksbureau Verus zullen wij het ontwikkelproces in kaart brengen en een projectplan maken. Wij zullen u daarna voor een volgende stap meenemen in dit proces om gezamenlijk te komen tot een ontwerp van onze nieuwe school.

In de bijlage vindt u meer informatie over het waarom en hoe.

Download de bijlage.