Amanda Janse

Leerkracht groep 5-6

Brian Veenhof

Directeur

Caroline Adama

Leerkracht groep 5-6 Leerkracht groep 5/6 , schoolopleider/ICO en begeleider pluskinderen

Femke Bosma

Leerkracht groep 1

Francien Westerveld

Leerkracht groep 5 en bovenbouwcoƶrdinator

Ingrid Veneman

Intern begeleider groep 1-2 en leerkracht groep 3

Karin van Binnendijk

Leerkracht groep 5 en luisterjuf

Marcolien Hoogland

Leerkracht groep 1

Marga Riks

Leerkracht in diverse groepen, ondersteuning

Leerkracht groep 5-6

leerkracht groep 6

Mirelle Kaal

Leerkracht groep 7

Mohamedi

conciƫrge

Nannie Bleijerveld

Leerkracht groep 4 en Intern Begeleider groep 3 t/m 8