Passend onderwijs binnen de Brink

Als school hebben wij de plicht om uit te zoeken waar een kind het beste extra zorg kan krijgen: bij ons op school of in samenwerking met een andere school in ons samenwerkingsverband de Eem. De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind, ouders en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt de Eem hulp bij passend onderwijs.

Als een leerkracht in de groep signaleert dat de ontwikkeling van je kind stagneert, of sneller gaat dan verwacht, bespreekt de leerkracht deze signalen met de intern begeleiders. Wat zijn de onderwijsbehoeften van je kind? En wat heeft de leerkracht nodig? Het resultaat hiervan kan zijn dat de leerkracht kleine aanpassingen doet in het reguliere programma. Het kan ook zijn dat er wordt afgeweken van het reguliere programma. Dit wordt altijd eerst met jou als ouder besproken en vervolgens met je kind. Het kan ook zijn dat de onderwijsbehoeften van je kind de basisondersteuning te boven gaan. Op dat moment wordt er, altijd in overleg met jou, een gesprek gepland met het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband.

Naar passend onderwijs binnen VoilaTerug naar onderwijs