Passend onderwijs binnen Voila

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van kinderen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school, zet de school extra ondersteuning in. Er zijn geen ingewikkelde diagnoses en onderzoeken meer nodig. Scholen kunnen op veel manieren extra ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is altijd gericht op het verder helpen van leerlingen in hun onderwijsontwikkeling.

De Brink is één van de scholen binnen stichting Voila. Voila maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband de Eem. Binnen het samenwerkingsverband hebben alle scholen afgesproken wat zij verstaan onder de basisondersteuning. De besturen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband impulsgelden om deze basisondersteuning te realiseren. Binnen Voila is er een coördinator om de scholen hierbij te ondersteunen. Alle scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat wat de school aan ondersteuning kan bieden. Er is een gedifferentieerd aanbod binnen Voila, maar de basisondersteuning moet op iedere school gerealiseerd worden.

Naar passend onderwijs binnen de BrinkTerug naar onderwijs